HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GAME

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP TRONG GAME

Bước 1: Bấm nút Đăng Ký

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin

Bước 3: Đăng ký thành công