TỔNG HỢP EVENT ĐUA TOP MÁY CHỦ HÀ NỘI

 
ĐUA TOP ALPHATEST ( Tính Theo Bảng Top All )
 
 • TỪ 13H NGÀY 11/3/2023 - 12H NGÀY 13/3/2023
 •  
 
Xếp HạngPhần thưởng
TOP 1 500.000 Wcoin
TOP 2 400.000 Wcoin
TOP 3 300.000 Wcoin
TOP 4 200.000 Wcoin
TOP 5 100.000 Wcoin
 
ĐUA TOP OPENBETA 3 NGÀY ( Tính Theo Bảng Top All )
 
 • TỪ 20H NGÀY 13/3/2023 - 20H NGÀY 16/3/2023
 •  
 
Xếp HạngPhần thưởng
TOP 1 Set Cấp 6 +11 Luck 1 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 2 Set Cấp 5 +11 Luck 1 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 3 Set Cấp 4 +11 Luck 1 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 4 200.000 Wcoin
TOP 5 100.000 Wcoin
 
ĐUA TOP OPENBETA 7 NGÀY ( Tính Theo Bảng Top All )
 
 • TỪ 20H NGÀY 13/3/2023 - 20H NGÀY 20/3/2023
 •  
 
Xếp HạngPhần thưởng
TOP 1 Wing 2 +11 Luck Mnl (Tuỳ Chọn)
TOP 2 Wing 2 +11 Luck (Tuỳ Chọn)
TOP 3 Wing 2 +11 Trắng (Tuỳ Chọn)
TOP 4 300.000 Wcoin
TOP 5 200.000 Wcoin
 
ĐUA TOP OPENBETA 10 NGÀY ( Tính Theo Bảng Top All )
 
 • TỪ 20H NGÀY 13/3/2023 - 20H NGÀY 23/3/2023
 •  
 
Xếp HạngPhần thưởng
TOP 1 1 Vũ Khí 380 +11 Luck 2 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 2 1 Vũ Khí Rồng +11 Luck 2 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 3 1 Vũ Khí Rồng +11 Luck 1 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 4 400.000 Wcoin
TOP 5 300.000 Wcoin
 
ĐUA TOP PCPOINT 15 NGÀY ( Tính Theo Bảng Top Thợ Săn Boss )
 
 • TỪ 20H NGÀY 13/3/2023 - 20H NGÀY 28/3/2023
 •  
 
Xếp HạngPhần thưởng
TOP 1 Set 380 +11 Luck 2 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 2 Set Cấp 7 +11 Luck 2 Option (Tuỳ Chọn)
TOP 3 Wing 2 +11 Luck Mnl Tuỳ Chọn Class
TOP 4 Wing 2 +11 Mnl Tuỳ Chọn Class
TOP 5 Wing 2 +11 Luck Tuỳ Chọn Class
   
 • Mỗi Ip Chỉ Nhận Được 1 Giải Duy Nhất - Người Reset Lần Cuối Sớm Nhất Sẽ Là Người Chiến Thắng !!!